Mp9c (2 băng)

Mp9c (2 băng)

More Images


Mp9c (2 băng) - hình 1 Mp9c (2 băng) - hình 2 Mp9c (2 băng) - hình 3 Mp9c (2 băng) - hình 4
Giá: 29Triệu 500
Giá cũ 32000k - Giảm 8%
Còn Hàng | Có thể đặt mua

Mp9c (2 băng)

1 băng dài, 1 băng ngắn

nói chung đây là loại sản phẩm độc hiếm có.

Sản phẩm cùng loại:

Rulo R2 - titan

25Triệu 000 31000k

Ekol Lite (nòng ngắn 2 inch)

25Triệu 500 27000k

Glock 19 (đạn Cao Su)

26Triệu 000 32000k

Zoraki 925

28Triệu 000 40000k